Lær af succesen, flere synshandicappede i arbejde – et E-mentoring projekt

Projektet undersøgte hvilke faktorer, der synes at være udslagsgivende for, om synshandicappede opnår en positiv integration på arbejdsmarkedet. Projektets aktiviteter var delt i to faser: 1) En kvalitativ interviewundersøgelse af 15 succeshistorier om synshandicappedes integration på arbejdsmarkedet, samt 2) Etableringen af en offentligt tilgængelig internetbaseret mentordatabase.

Projektet blev gennemført i samarbejde med Instituttet for Blinde- og Svagsynede.

Projektperiode: Februar 2006 - december 2006
Opdragsgiver: Instituttet for Blinde og Svagsynede
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen