Sammen uden vold

I perioden oktober – december 2019 udfører Als Research interviewundersøgelsen Sammen uden vold, som skal give viden om, hvordan man bedst muligt kan udvikle en model for rutinemæssig screening for partnervold blandt gravide, der kommer til en jordemodersamtale på Amager Hvidovre Hospital.

Interviewundersøgelsen skal tilvejebringe en dybere viden og forståelse for de barrierer, udfordringer og behov, der kan være i forbindelse med at screene for partnervold under graviditeten og håndtere en voldsproblematik. Undersøgelsen centrerer sig om tre målgrupper: jordemødre i basiskonsultationen, social- og sundhedsfagligt personale i Familieambulatoriet og voldsudsatte familier.

Undersøgelsen udføres for Mary Fonden og vil indgå som et delprojekt under det overordnede Projekt God start på familielivet, som skal skabe en model for et styrket tilbud til særligt sårbare gravide og deres partnere i Familieambulatoriet på Amager Hvidovre Hospital.

 

Projektperiode: Oktober – december 2019
Opdragsgiver: Mary Fonden

Kontaktperson: Jacob Als Thomsen og Ida Kvist Sommer