Undersøgelse af fraværs- og ophørsårsager i forbindelse med danskundervisning på Lærdansk Sønderborg

Als Research undersøgte årsagerne til fravær og ophør fra danskundervisningen for indvandrere og flygtninge i Sønderborg Kommune. Undersøgelsen gav samtidig givet bud på, hvad der kunne gøres for at nedbringe antallet af kursister, som afbrød deres undervisningsforløb eller har så massivt et fravær, at de ikke kunne gennemføre uddannelsen.

Projektperiode: Juli 2010 – oktober 2010
Opdragsgiver: Sønderborg Kommune og Lærdansk Sønderborg
Kontaktperson: Bjørn Haugaard Bach