Undersøgelse af unges oplevelse med negativ social kontrol

Fra juni 2017 og frem til december 2018 gennemførte Als Research en undersøgelse af unges oplevelse med negativ social kontrol og frihed for Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Undersøgelsens formål var at afdække omfanget og karakteren af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol blandt unge i Danmark med henblik på at målrette og kvalificere indsatsen mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

I forbindelse med undersøgelsen blev der foretaget en repræsentativ survey blandt 4.000 unge mellem 15 og 29 år samt 18-22 kvalitative dybdeinterviews. Datamaterialet skulle belyse hvor mange, der er underlagt æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, hvem der udsættes for den, hvad den omfatter, hvilke konflikttyper der er mest udbredt, og hvem der er udøvere. Undersøgelsen inddrog et fokus på forældregenerationens og de unges relationer, herskende normer og holdninger til udøvelsen eller oplevelsen af negativ social kontrol.

Undersøgelsen blev gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik (DST Survey), lektor ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet, Yvonne Mørck og ph.d. stipendiat ved Institut for Sosialfag på Høgskolen i Oslo og Akershus, Halima El Abassi.

Undersøgelsesrapporten kan downloades her enten i pixi-version eller som samlet rapport.

Projektperiode: Juni 2017 – december 2018
Opdragsgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Bjarke Følner