Myter om minoriteter i København

Als Research gennemførte i 2014 en mindre undersøgelse af "Myter om minoriteter i København" for Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning.

Undersøgelsen leverede viden om, hvilke fordomme, myter og generelle fortællinger, der hersker om etniske, religiøse minoriteter, personer med funktionsnedsættelser samt LGBT-personer i københavn. Undersøgelsen skal fungere som inspiration til kommunens kommende anti-rygte kampagne.

Projektperiode: Januar 2014
Opdragsgiver: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune 
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Line Seidenfaden