Undersøgelse af maskulinitetsopfattelser blandt særligt mænd med etnisk minoritetsbaggrund

I samarbejde med Danmarks Statistik (DST Survey) og Roskilde Universitet ved køns- og minoritetsforsker Yvonne Mørch gennemfører Als Research i perioden fra september 2017 til december 2018 en undersøgelse af maskulinitetsopfattelser blandt særligt unge mænd med etnisk minoritetsbaggrund. Undersøgelsen gennemføres for Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.

Undersøgelsens formål er at afdække maskulinitetsopfattelsen og holdninger til fx ligestilling, vold, seksualitet og kønsroller blandt særligt mænd fra etniske minoritetsmiljøer, og hvordan dette spiller sammen med fx negativ social kontrol og dannelse af modkulturer.

Undersøgelsen vil konkret bestå af et indledende litteraturstudie, en kvantitativ survey og en interviewundersøgelse. Survey-undersøgelsen gennemføres  med 4.000 respondenter i alderen 18-59 år, herunder 2.000 mandlige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlige baggrund og 1.000 mænd med dansk oprindelse, samt 500 kvinder med ikke-vestlig baggrund og 500 kvinder med dansk oprindelse. Interviewundersøgelsen vil bestå af dybdegående interview med 30-35 informanter.

Projektperiode: September 2017 – december 2018
Opdragsgiver: Ligestillngsafdelingen, Udenrigsministeriet
Kontaktpersoner: Bjarke Følner og Sofie Aggerbo Johansen