Holdningsundersøgelse om vold mod kvinder hos mænd med anden etnisk baggrund

Undersøgelsen "Mænd der slår kvinder" havde til formål at undersøge holdninger til, og syn på, vold mod kvinder, hos mænd med anden etnisk baggrund end dansk. Undersøgelsens baggrund var Dannerhusets ønske om, at skabe en større bevidsthed blandt mænd med anden etnisk baggrund, omkring voldens ophav og konsekvenser. Projektet bidrog hertil og dannede grundlag for evt. yderligere tiltag og studier på området.

Læs rapporten her

Projektperiode: April 2009 - august 2009
Opdragsgiver: Danner
Kontaktperson: Helle Rahbæk Asserhøj