Kortlægning af ligestilling blandt etniske minoriteter

Som en del af satsningsområdet Ligestilling og lige muligheder, fik Als Research til opgave at kortlægge og evaluere viden og indsatser, der har virket fremmende for kønsligestilling blandt etniske minoriteter. Undersøgelsen havde særligt fokus på områderne beskæftigelse, foreningsliv og familie. Fokus var landsdækkende, og slutproduktet er et nationalt overblik over, hvad der virker fremmende for kønsligestillingen blandt etniske minoriteter, hvordan tiltagene virker, og hvorfor.

Rapporten indeholder resultatet af en omfattende undersøgelse af viden, indsatser og best practice i forhold til køn, ligestilling og etnicitet. Undersøgelsens formål var dels at skabe et overblik over eksisterende viden og indsatser, dels at lære fra de indsatser, der virker, og dels at få forudsætninger og redskaber til at prioritere og sortere i fremtidige indsatser.

Kortlægningen blev udarbejdet som en del af satsningsområdet Ligestilling og lige muligheder, som er Ligestillingsafdelingens (under Minister for Ligestilling) satsningsområde omkring kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark. Kortlægningen skal bidrage til Ligestillingsafdelingens fremtidige arbejde med at målrette indsatser for at fjerne og forebygge barrierer og for at fremme kønsligestilling blandt etniske minoritetsborgere i Danmark.

Der blev indledningsvist foretaget en afgrænsning i forhold til målgruppen, der således bestod af kvinder. På baggrund af kortlægningen blev efterfølgende udvalgt 10 projekter, som repræsenterede best practice på kønsligestillingsområdet. Disse indgår som cases i en grundig best practice analyse af, hvilke organiseringsformer, metoder og redskaber, der virker fremmende for kønsligestilling blandt etniske minoriteter samt resultater, effekter og forankring af projekter og indsatser indenfor området.

Læs rapporten her

Projektperiode: Marts 2010 – marts 2011
Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen
Kontaktperson: Helle Rahbæk Asserhøj