Notat om ligebehandling af etniske minoritetsunge

Als Research udarbejdede notat om forskning i ligebehandling af etniske minoritetsunge til Københavns Kommunes Eksperttænketank for Integration (ETI). Notatet havde til formål at sammenfatte resultaterne af centrale forskningsstudier med henblik på at kvalificerere fremadrettede anbefalinger på området. Notatet havde særlig fokus på forskning i ligebehandlingsproblematikker med relation til erhvervsuddannelserne, praktikpladstildelingen og adgangen til arbejdsmarkedet.

Projektperiode: December 2012 - februar 2013
Opdragsgiver: Eksperttænketanken for Integration, Københavns Kommune
Kontaktperson: Bjarke Følner