Undersøgelse af muligheder og problemer i anvendelsen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet

Projektet kortlagde erfaringerne med anvendelsen af kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet i en række europæiske lande (Belgien, Irland, Italien og England). Undersøgelsen fokuserede på de forskellige erfaringer, som oplevet af de involverede aktører: Patienter, mediatorer og sundhedspersonale, samt de forskellige organisatoriske erfaringer, der er væsentlige for en velfungerende model for anvendelsen af kulturelle mediatorer.

Projektperiode: April 2006 - august 2006
Opdragsgiver: Sundhedsstyrelsen
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen