Udviklingsprojekt for Nordisk nettverk for fengselsundervisning og forskerne

Jacob Als Thomsen var udpeget som den danske repræsentant i en forskergruppe, der skulle udvikle et kortlægningsværktøj til brug i undersøgelse af indsatte, uden nordisk statsborgerskab, i de nordiske landes fængsler. Undersøgelsens fokus var på uddannelsesbaggrund og behov.

Projektperiode: Oktober 2009 – september 2011
Opdragsgiver: Direktoratet for Kriminalforsorgen
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen