Kortlægning af diskrimination vedrørende etnicitet og handicap

I efteråret 2014 kortlagde Als Research omfanget og arten af anlagte og afgjorte sager om diskrimination vedrørende etnicitet og handicap for Ankestyrelsen. Kortlægningen skulle beskrive og kategorisere hændelsestyper, kontekst og målgruppeprofiler med henblik på at tydeliggøre hvilke målgrupper og miljøer, der havde særligt behov for en målrettet indsats mod diskrimination og hadforbrydelser.

Als Research skal desuden give anbefalinger til fremadrettede kommunikations- og kampagneindsatser.

Projektperiode: September 2014 - februar 2015
Opdragsgiver: Ankestyrelsen, Enheden for Antidiskrimination
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen, Bjarke Følner og Caroline Tygstrup Greiffenberg