Undersøgelse af kønsroller og social kontrol blandt drenge og piger med etnisk minoritetsbaggrund

På opdrag fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold gennemførte Als Research i efteråret 2013 en undersøgelse af kønsroller og social kontrol blandt piger og drenge med etnisk minoritetsbaggrund. Undersøgelsen havde til formål at belyse, hvilken betydning køn har for integrationen i uddannelsessystemet, i arbejdslivet, i foreningslivet og i familien.

Undersøgelsen blev foretaget som et kvalitativt studie af hvordan piger og drenge med etnisk minoritetsbaggrund selv opfatter kønsrollerne og hvordan disse opretholdes. Der blev især fokuseret på kønsrollernes betydning for integration og samfundsdeltagelse.

Da der allerede eksisterede viden om forskelle mellem kønnene og de forventninger, der eksisterer hertil, lagde denne undersøgelse hovedvægt på at belyse, hvordan kønsopfattelser og kønsroller dannes og internaliseres som normer og hvordan disse opretholdes hos de unge. Endvidere fokuserede undersøgelsen på, hvordan kønsopdragelsen finder sted i familien og det sociale netværk.

Projektperiode: September 2013 – marts 2014
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Bjarke Følner