Holdningsafdækning blandt Dansk Blindesamfunds medlemmer

Formålet med projektet var at få belyst medlemmer af Dansk Blindesamfunds (DBS) holdninger til deltagelse på arbejdsmarkedet, samt medlemmernes oplevede/mødte forventninger fra omgivelserne. Holdningsafdækningen satte DBS i stand til, på et informeret grundlag, at rejse en holdningsdebat med udgangspunkt i medlemmernes faktiske holdninger. '

Holdninger og forventninger til arbejde blev afdækket gennem en række fokusgruppeinterview med et udvalg af DBSs medlemmer.

Projektperiode: 1. januar 2009 til 28. februar 2009
Opdragsgiver:
Dansk Blindesamfund
Kontaktperson:
Jacob Als Thomsen