Kortlægning af minoritetsetniske børns help-seeking behaviour

Børns Vilkår ønsker at styrke BørneTelefonens position som et tilgængeligt og vedkommende rådgivningstilbud overfor børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund og i særlig grad dem, som er udsatte og i risiko for at opleve marginalisering.

På vegne af Børns Vilkår har Als Research derfor i samarbejde med Epinion gennemført en undersøgelse, som har  haft til formål at belyse, hvordan et rådgivningstilbud som BørneTelefonen kommer til at matche målgruppens ’help seeking behaviour’. Kortlægningen havde endvidere til formål at danne grundlag for en kvalitetssikring af en fremtidig kommunikationsindsats for BørneTelefonen.

Undersøgelsen er baseret på en kombination af desk research, dybdegående interview med minoritetsetniske børn og relevante fagpersoner, samt en landsdækkende survey blandt børn i 6.-9. klasse.

Undersøgelsesrapporten kan læses her.

Projektperiode: Februar – oktober 2018
Opdragsgiver: Børns Vilkår
Kontaktpersoner: Bjarke Følner