Kortlægning af gode civilsamfundsindsatser i udsatte boligområder

Fra december 2014 til marts 2015 afdækkede Als Research eksempler på lovende civilsamfundsindsatser i udsatte boligområder for Socialstyrelsen. Kortlægningens formål var både på et overordnet plan at styrke Socialstyrelsens generelle viden på området, og helt konkret at bidrage med nyt materiale, som skulle indgå i ét af Socialstyrelsens rådgivningsforløb målrettet kommuner med udsatte boligområder.

Undersøgelsen havde både fokus på indsatser, som modvirkede risikoadfærd hos børn og unge i lokalområdet, og indsatser, der styrkede sammenhængskraften i lokalområdet som helhed, dvs. indsatser der ikke kun havde effekt over for den enkelte beboer, som indsatsen vedrørte, men også for boligområdet som helhed.

Projektperiode: December 2014 – marts 2015
Opdragsgiver: Socialstyrelsen
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Brigitte Dragsted Mutengwa