Forankringsstudie af DUF's Dialogambassadørprogram

Als Research gennemførte i efteråret 2016 et forankringsstudie af DUF's Dialogambassadørprogram. Studiet bygger ovenpå det effektstudie, som blev gennemført af samme program i 2015. Altimens Effektstudiets formål var undersøge programmets effekt på dets kernedeltagere, var det forankringsstudiets formål, at undersøge og dokumentere programmets effekt på det omkringliggende samfund.

Projektet består af en kortlægning af program-relaterede aktiviteter - både indenfor og udenfor programmets regi - samt et casebaseret best practice studie, der fokuserer på forankring på bl.a. arbejdspladser, i organisationer og uddannelsesinstitutioner, hvor programmets frivillige afholder aktiviteter.

Forankringsstudiet består af en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, som distribueres på både engelsk og arabisk, kvalitative interviews i programmets tre lande - Danmark, Jordan og Egypten - samt deltagerobservation i forbindelse med casestudierne. Projektet indeholdt desuden udviklingen af et selvevalueringsværktøj.

Projektperiode: juni – december 2016

Opdragsgiver: Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
Kontaktpersoner: Kira de Hemmer Jeppesen og Line Seidenfaden