Effektstudie af DUF's tværpolitiske netværk i Danmark og Libanon

Als Research gennemførte frem til januar 2017 et effektstudie af Dansk Ungdoms Fællesråds (DUFs) tværpolitiske netværk i Danmark og Libanon.

Det tværpolitiske netværk er et dansk-libanesisk initiativ, som eksisterede i perioden 2006-2014 og havde til formål at styrke unge libanesere i at etablere fredelig flerpartidialog i Libanon og opbygge demokratiske ungdomspartier. Netværket udgjorde en platform, hvor ungdomspolitikere fra Danmark og Libanon kunne mødes og debattere på tværs af politiske skel, partier og landegrænser.

Als Research bistod DUF med et effektstudie, som havde til formål at identificere de væsentligste resultater af det tværpolitiske netværk, samt eksempler på best-practice i forhold til de metoder, der har været anvendt i projektet. Effektstudiet er baseret på interview og survey blandt de tidligere ungdomspolitiske deltagere fra både Danmark og Libanon, samt desk studies af relevante materialer.

Projektperiode: September 2016 – januar 2017

Opdragsgiver: Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
Kontaktpersoner: Bjarke Følner og Kira de Hemmer Jeppesen.