Undersøgelse af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder

Fra december 2014 til juni 2015 undersøgte Als Research oplevelsen, omfanget og karakteren af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Formålet med undersøgelsen var at afdække, om beboerne i udsatte almene boligområder oftere oplevede at være udsat for chikane og problemskabende adfærd end beboerne i andre almene boligområder.

I forbindelse med undersøgelsen foretog Als Research en kvantitativ survey og indsamlede supplerende registerdata fra boligorganisationer, politi og kommuner samt Danmarks Statistik for at tegne et billede af både det anmeldte og oplevede omfang af problemskabende adfærd. Desuden blev der foretaget kvalitative interview, dels blandt beboere for at tilvejebringe viden om karakteren og effekterne af chikane og problemskabende adfærd, dels blandt boligorganisationer og myndigheder for at tilvejebringe forskellige perspektiver på sagshåndtering og praksis.

Projektperiode: December 2014 – juni 2015
Opdragsgiver: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Mikkel Dehlholm