Undersøgelse af børn og unges oplevelser af kontakt med Ombudsmandens Børnekontor, Børns Vilkårs rådgivning og Børnerådets inddragelsesinitiativer

Fra marts til maj 2015 gennemførte Als Research en undersøgelse af børn og unges oplevelser af kontakt med Ombudsmandens Børnekontor, Børns Vilkårs rådgivning og Børnerådets børneinddragelsesinitiativer. Undersøgelsen blev udført for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Undersøgelsen var kvalitativ og eksplorativ og baseret på interview med 12 børn og unge, fordelt med 4 på hver af de tre organisationer. I forbindelse med finansloven og satspuljeaftalen for 2012 blev det besluttet at styrke børns rettigheder i Danmark gennem oprettelsen af et børnekontor hos Folketingets Ombudsmand, en styrkelse af Børns Vilkårs BørneTelefon og en styrkelse af Børnerådet. Undersøgelsen havde i forlængelse heraf til formål at bidrage til Ministeriets opfølgning på ordningen med de tre organisationer.

Projektperiode: Marts – maj 2015
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen