Behovsundersøgelse blandt Sund Skole Nettets medlemsskoler

Sund Skole Nettet har eksisteret siden 2008 og omfatter mere end 100 danske folkeskoler. Initiativet er startet af Rockwool Fonden, som på baggrund af skolernes behov løbende støtter udviklingen af nye sundhedsinitiativer og undervisningstilbud.

I forbindelse med Rockwool Fondens beslutning om at gøre Sund Skole Nettets målepakke frivillig fra efteråret 2014 var der et behov for at undersøge, hvilke behov og ønsker Sund Skole Nettets medlemsskoler havde i relation til den fremtidige anvendelse af Sund Skole Nettets målepakke.

I efteråret 2014 foretog Als Research en undersøgelse, der kunne kaste lys over, hvad skolerne efterspurgte i relation til sundhedsmålingerne, herunder hvordan måledata kunne gøres mere attraktivt og anvendeligt i undervisningen for herved at tilvejebringe viden, der kunne kvalificere Sund Skole Nettets udvikling af målepakken.

Projektperiode: September - december 2014
Opdragsgiver: Rockwoll Fonden
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen, Bjarke Følner og Caroline Tygstrup Greiffenberg