Undersøgelse af nydanske LGBT-personers levevilkår

I november 2014 og frem til august 2015 udførte Als Research en undersøgelse af nydanske LGBT-personers levevilkår for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Undersøgelsen sigtede mod at tilvejebringe større viden om LGBT-personers levevilkår i etniske minoritetsmiljøer i Danmark og mod at afdække de udfordringer, der prægede livet for nydanske LGBT-personer, samt omfanget af sådanne udfordringer.

I forbindelse med undersøgelsen blev der foretaget en survey samt et stort antal kvalitative interview for at afdække holdninger til homo-, biseksualitet og transkønnethed i minoritetsetniske miljøer, samt nydanske LGBT-personers faktiske oplevelser af familie- og nærmiljøets reaktioner på deres kønsmæssige og seksuelle orientering.

Projektperiode: November 2014 – august 2015
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen, Bjarke Følner og Mikkel Dehlholm