Undersøgelse af udfordringer og stigma ift. at have en LGBTI-identitet

Fra november 2019 til maj 2020 udfører Als Research en undersøgelse om udfordringer og stigma ved at have en LGBTI-identitet for Ligestillingsafdelingen. Det overordnede formål er at tilvejebringe ny viden om LGBTI-personers erfaringer med, overvejelser om og udfordringer med at have en LGBTI-identitet.

Tidligere undersøgelser har påvist, at LGBTI-personer undgår at holde deres partner i hånden af frygt for overfald, trusler og chikane. Samtidig viser forskning, at LGBTI-personer på en række områder har vanskeligere leve- og arbejdsvilkår end befolkningen som helhed. Eksempelvis er LGBTI-personer mere udsatte for vold og trusler end befolkningen som helhed, ligesom at LGBT-personer har ringere social trivsel end heteroseksuelle personer.

På baggrund af disse studier ønsker Ligestillingsafdelingen at gennemføre en ny omfattende undersøgelse om de udfordringer og den stigmatisering, som LGBTI-personer oplever som følge af at have en LGBTI-identitet.

Undersøgelsens formål er således at tilvejebringe ny viden om LGBTI-personers erfaringer med, overvejelser om og udfordringer med at have en LGBTI-identitet, herunder erfaringer med åbenhed og at ”springe ud” særligt med fokus på ydre og internaliserede barriere herfor. Undersøgelsens resultater skal endvidere bidrage til debat, dialog og refleksion over, de udfordringer og stigma, der er forbundet med at have en LGBTI-identitet, herunder til aftabuisering af området.

Undersøgelsen udgøres af en kvantitativ såvel som en kvalitativ del. Den kvantitative del består af en landsdækkende web-survey blandt LGBTI-personer. Den kvalitative del består af uddybende interviews med LGBTI-personer og fagpersoner, samt indhentning af viden og data fra relevante rådgivninger.

 

Projektperiode: November 2019 – maj 2020
Opdragsgiver: Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet
Kontaktperson: Bjarke Følner og Laura Marie Kalmark