Tell your story and make a change
- kampagne for at hjælpe ofre med at vidne mod bagmænd

På vegne af Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet gennemførte Als Research og Art Director Sascha Jespersen kampagnen "Tell your story and make a change". Kampagnen blev gennemført i perioden december 2017 - august 2018 og bidrog til at sikre, at alle aktører, der var i kontakt med potentielle ofre og ofre for menneskehandel havde viden om rettigheder, pligter og muligheder i forbindelse med at vidne mod bagmænd. Udover, at NGO’er og andre relevante aktører skulle være klædt på til opgaven via informationsmateriale, blev der udarbejdet lettilgængelige og relevante oplysningsmaterialer, som potentielle ofre og ofre for menneskehandel kunne få til egen orientering.

Konkret indeholdte kampagnen en vifte af forskellige formidlingsprodukter, herunder filmklip på en række forskellige sprog, opsøgende aktiviteter, en light-publikation på forskellige sprog målrettet ofre, et informationskatalog målrettet fagpersonale, en mobil hjemmeside og plakater mv. Kampagnen var samtidig baseret på en løsningsmodel, som sikrede løbende inddragelse af input og feedback fra Center mod Menneskehandel og relevante NGO'er på området.

Projektperiode: December 2017 – august 2018
Opdragsgiver: Udenrigsministeriet - Ligestilling
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen, Bjarke Følner og Sascha Jespersen