Tell your story and make a change
- kampagne for at hjælpe ofre med at vidne mod bagmænd

På vegne af Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet gennemfører Als Research og Art Director Sascha Jespersen kampagnen "Tell your story and make a change". Kampagnen gennemføres i perioden december 2017 - august 2018 og skal bidrage til at sikre, at alle aktører, der er i kontakt med potentielle ofre og ofre for menneskehandel har viden om rettigheder, pligter og muligheder i forbindelse med at vidne mod bagmænd. Udover, at NGO’er og andre relevante aktører skal være klædt på til opgaven via informationsmateriale, skal der udarbejdes lettilgængelige og relevante oplysningsmaterialer, som potentielle ofre og ofre for menneskehandel kan få til egen orientering.

Konkret vil kampagnen indeholde en vifte af forskellige formidlingsprodukter, herunder filmklip på en række forskellige sprog, opsøgende aktiviteter, en light-publikation på forskellige sprog målrettet ofre, et informationskatalog målrettet fagpersonale, en mobil hjemmeside og plakater mv. Kampagnen er samtidig baseret på en løsningsmodel, som sikrer løbende inddragelse af input og feedback fra Center mod Menneskehandel og relevante NGO'er på området.

Projektperiode: December 2017 – august 2018
Opdragsgiver: Udenrigsministeriet - Ligestilling
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen, Bjarke Følner og Sascha Jespersen