Rygestopkampagne for Sundhedsstyrelsen rettet mod borgere med etnisk minoritetsbaggrund

Als Research arbejdede sammen med Umloud Untd og produktionsselskabet Hurra Film om udarbejdelsen af en dvd- og en pjece om rygning på 6 forskellige sprog. Projektet blev iværksat som en del af Sundhedsstyrelsens indsats for at nå ud til borgere med entnisk minoritetsbaggrund. Als Researcs rolle i samarbejdet var dels at rekruttere casepersoner til de forskellige film, dels at kvallitetssikre tonen og vinklen filmen således, at budskaberne blev modtaget positivt af målgruppen. Sidstenævnte blev sikret via flere fokusgruppeinterviews med målgruppen.

Se pjecen - Den lille rygestopguide her. For flere sprog klik her.

Projektperiode: November 2009 – Maj 2010  
Opdragsgiver: Sundhedsstyrelsen
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Bjørn Bach