Kampagne med dialog og oplysningsaktiviteter om rettigheder for muslimske kvinder, der indgår eller opløser et religiøst ægteskab

Frem til udgangen af 2020 gennemfører Als Research i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp og RED - Center mod æresrelaterede konflikter en kampagne med dialog- og oplysningsaktiviteter om rettigheder for muslimske kvinder, der indgår eller opløser et religiøst ægteskab. Kampagnen gennemføres på vegne af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Formålet med indsatsen er, at kvinder bliver informeret om deres rettigheder til indgåelse og opløsning af ægteskaber efter dansk ret, og til at forebygge undertrykkelse af kvindernes rettigheder i forbindelse med indgåelse af ægteskab og skilsmisse. Indsatsen skal informere om handle- og støttemuligheder til kvinder, der oplever at blive fastholdt i et ægteskab mod deres vilje. Derudover skal indsatsen gøre op med de tabuer, der kan knytte sig til at få en skilsmisse, og ikke mindst skal den gøre kvinder opmærksomme på de mulige udfordringer og konsekvenser, det kan have at indgå en religiøs vielse uden borgerlig gyldighed.

Projektperiode: 2019-2020
Opdragsgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration

KontaktpersonBjarke Følner