Mødre og Døtre - kvinder i to kulturer

Als Research gennemførte kampagnen Stærke mødre og døtre.

Formålet med kampagnen var at støtte og inspirere etniske minoritetskvinder til at fremme deres døtres integration med særligt henblik på uddannelse, arbejde og deltagelse i fritids- og foreningsliv.

Kampagnen var bygget op omkring fire rollemodeller, som havde samarbejdet med lokale kræfter og nøglepersoner, bl.a. bydelsmødreprojekter, med det grundlæggende budskab, at der er brug for minoritetsetniske kvinder i det danske samfund, og at mødrenes støtte og hjælp er afgørende for at sikre døtrene et godt ungdoms- og voksenliv. Kampagnens resultater og erfaringer dannede udgangspunkt for udviklingen af en kampagne- og holdningsbearbejdelsesmodel, der kan udbredes til landets øvrige kommuner og bruges videre af bydelsmødre og etniske rollemodels­projekter. Kampagnen blev udført i samarbejde med Umloud Untd.

Projektperiode: November 2008 – november 2009, forlængelse til april 2010
Opdragsgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Kontaktpersoner: Helle Rahbæk Asserhøj og Katrine Friis

Download magasinet her