Med al ære & respekt – Bryd negativ social kontrol

I Danmark eksisterer der isolererede miljøer, hvor personer er underlagt religiøst-, kulturelt- og/eller socialt betinget negativ social kontrol. Projektet Med al ære & respekt – Bryd negativ social kontrol havde til formål at oplyse om, forebygge, modvirke samt sætte gang i debatten om den negative sociale kontrol i Danmark. Kampagnen blev gennemført af Als Research i samarbejde med Art Director Sascha Jespersen for Styrelsen for International Rekruttering og Integration i perioden august 2017 til december 2018.

 

Projektet inkluderede tre elementer:

- En informations- og holdningsbearbejde-kampagne

- Et netværk af meningsdannere samt undervisningsforløb for meningsdannerne

- En konference for kommunale ledere, myndighedsmedarbejdere og frontpersonale

 

Kampagnen blev bygget op omkring informations- og holdningsbearbejdende aktiviteter målrettet personer, der lever i miljøer præget af stærk negativ social kontrol samt fagpersoner i kommunerne, der arbejder med målgruppen. Kampagnens elementer havde til formål at mobilisere flere personer til at sige fra overfor negativ social kontrol og sikre, at fagfolk blev bekendt med forebyggende indsatser, kommunernes forpligtelser og hvordan, de kunne handle. Kampagnens hovedplatform var hjemmesiden www.medalrespekt.dk.

 

Fra kampagnes begyndelse samledes et netværk af meningsdannere, prøvede som uprøvede, under navnet Stemmer på tværs. Meningsdannerne havde selv oplevet negativ social kontrol, havde arbejdet med problemstillingen eller havde en stærk holdning til emnet. Netværket havde til formål at mobilisere og sætte gang i debatten om negativ social kontrol igennem blogindlæg på kampagnens hjemmeside samt deltagelse i oplæg og debatter. Meningsdannerne havde vidt forskellige baggrunde, oplevelser og holdninger, men de kæmper alle for at bryde den negative sociale kontrol. Læs mere om Stemmer på tværs på www.medalrespekt.dk/stemmer.

Meningsdannerne er også en del af et undervisningsforløb, hvor de blev trænet i mundtlig og skriftelig formidling og debat, som kan bruges, når de skriver blogindlæg eller deltager i debatter og oplæg om negativ social kontrol.

 

Konferencen havde til formål at gøre op med berøringsangst omkring negativ social kontrol og var målrettet kommunale ledere, myndighedsmedarbejdere og frontpersonale. Konferencen foregik i Vejle d. 4. og 5. december 2017.

 

 

Projektperiode: August 2017 – december 2018

Opdragsgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Anne Blomstrøm