Med al ære & respekt – Bryd negativ social kontrol

I Danmark eksisterer der isolererede miljøer, hvor personer er underlagt religiøst-, kulturelt- og/eller socialt betinget negativ social kontrol. Projektet Med al ære & respekt – Bryd negativ social kontrol har til formål at oplyse om, forebygge, modvirke samt sætte gang i debatten om den negative sociale kontrol i Danmark. Kampagnen gennemføres af Als Research i samarbejde med Art Director Sascha Jespersen for Styrelsen for International Rekruttering og Integration i perioden august 2017 til december 2018.

 

Projektet inkluderer tre elementer:

- En informations- og holdningsbearbejde kampagne

- Et netværk af meningsdannere samt undervisningsforløb for meningsdannerne

- En konference for kommunale ledere, myndighedsmedarbejdere og frontpersonale

 

Kampagnen er bygget op omkring informations- og holdningsbearbejdende aktiviteter målrettet personer, der lever i miljøer præget af stærk negativ social kontrol samt fagpersoner i kommunerne, der arbejder med målgruppen. Kampagnens elementer har til formål at mobilisere flere personer til at sige fra overfor negativ social kontrol og sikre, at fagfolk bliver bekendt med forebyggende indsatser, kommunernes forpligtelser og hvordan, de kan handle. Kampagnens hovedplatform er hjemmesiden www.medalrespekt.dk

 

Fra kampagnes begyndelse samles et netværk af meningsdannere, prøvede som uprøvede, under navnet Stemmer på tværs. Meningsdannerne har selv oplevet negativ social kontrol, har arbejdet med problemstillingen eller har en stærk holdning til emnet. Netværket har til formål at mobilisere og sætte gang i debatten om negativ social kontrol igennem blogindlæg på kampagnens hjemmeside samt deltagelse i oplæg og debatter. Meningsdannerne har vidt forskellige baggrunde, oplevelser og holdninger, men de kæmper alle for at bryde den negative sociale kontrol. Læs mere om Stemmer på tværs på www.medalrespekt.dk/stemmer.

Meningsdannerne er også en del af et undervisningsforløb, hvor de bliver trænet i mundtlig og skriftelig formidling og debat, som kan bruges, når de skriver blogindlæg eller deltager i debatter og oplæg om negativ social kontrol.

 

Konferencen havde til formål at gøre op med berøringsangst omkring negativ social kontrol og var målrettet kommunale ledere, myndighedsmedarbejdere og frontpersonale. Konferencen foregik i Vejle d. 4. og 5. december 2017.

 

 

Projektperiode: August 2017 – december 2018

Opdragsgiver: Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Anne Blomstrøm