Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Makkerlæsning

I perioden 2015-2018 stod Als Research bag afprøvningen af den skoleunderstøttende metode Makkerlæsning, som havde til formål at forbedre børns faglige niveau i læsning i folkeskolens 3. og 5.klasse.

Makkerlæsning blev afprøvet i Danmark med udgangspunkt i erfaringerne fra Paired Reading-initiativet, som har vist lovende resultater i forhold til at forbedre det faglige niveau i læsning blandt anbragte børn i både England og Sverige. Derfor ønskede Socialstyrelsen, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og TrygFondens Børneforskningscenter at afprøve konceptet her i Danmark.

I forbindelse med afprøvningen af metoden sammensatte Als Research et særdeles stærkt team af underleverandører, som består af:

  • Huset Jandorf, v. specialist i læsevanskeligheder og undervisning Birgit Dilling Jandorf

  • Mia Finnemann Schultz, læsespecialist og forfatter til flere bøger om makkerlæsning

  • Jeanett Søgaard, dansklærer og vejleder med mange års erfaring med læsehjælp til udsatte børn

  • MentorDanmark - den største private lektiehjælpsudbyder i Danmark

  • Christine Bohn-Willeberg, art director, layouter og illustrator

Afprøvningen af projekt Makkerlæsning skete i 3 afprøvningsforløb i henholdsvis efteråret 2016, efteråret 2017 og foråret 2018. Målgruppen for afprøvningen var anbragte og udsatte børn samt andre børn, som blev vurderet til at kunne have gavn af et "læse-boost".

Målsætningen var at 325 børn fordelt på kommuner over hele landet deltog i projektet. Afprøvningen blev evalueret af Rambøll og TrygFondens Børneforskningscenter, som foretog effektmålinger med henblik på at dokumentere afprøvningens effekt på børnenes faglige niveau i læsning.

Chefkonsulent Bjarke Følner var i studiet hos P1 og DR2 den 29.februar 2016 for at fortælle om perspektiverne i afprøvningen af Makkerlæsning. Læs mere her.

Projektperiode: november 2015 - december 2018
Opdragsgiver: Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Kontaktpersoner: Bjarke Følner og Mia Kathrine Jensen