Kommunikationsstrategi og hjemmeside for RED - Safehouse

Som et led i Rehabiliteringscenter for Etniske unge i Danmark's ønske om at forstærke sin eksterne kommunikation, udviklede Als Research en kommunikationsstrategi, der øgede RED’s synlighed blandt brugere og henvisende instanser med interesse for centerets tilbud.

Som et led i kommunikationsstrategien udviklede Als Research i efteråret 2014 et nyt logo, et nyt navnetræk og en ny hjemmeside for RED - Safehouse. Hjemmesiden blev udviklet i samarbejde med det digitale bureau Kaksi, mens design af logo og ny visuel identitet blev udviklet i samarbejde med art director Sascha Jespersen.

Se hjemmesiden her.

Projektperiode: marts 2014 - oktober 2014
Opdragsgiver: Rehabiliteringscenter for Etniske unge i Danmark
Kontaktperson: Jacob Als Thomsen og Bjarke Følner