Udvikling af ny kommunikationsstrategi for projektet Brug for alle unge under Integrationsministeriet

Als Research ApS udviklede i samarbejde med Umloud Untd. en ny kommunikationsstrategi for Integrationsministeriets projekt ”Brug for alle unge”. Opgaven indebar en fornyelse af projektets eksterne kommunikation og visuelle identitet, herunder udarbejdelse af konkrete eksterne kommunikationsprodukter og en ny internetbaseret platform.

Projektperiode: November 2008 - februar 2009
Opdragsgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Intergration
Kontaktperson: Helle Rahbæk Asserhøj