Visuel identitet, hjemmeside og kommunikation for RED - Center mod æresrelaterede konflikter

I efteråret 2018 og foråret 2019 står Als Research for at udvikle en række forskellige kommunikationsprodukter i forbindelse med sammenlægningen af RED Safehouse og Etnisk Ung til det nye RED - Center mod æresrelaterede konflikter.

Opgaven omfatter blandt andet udvikling af ny identitet, herunder nye logoer og et nyt navnetræk, en ny hjemmeside, re-design og genoptryk af trykte materialer, samt et lanceringskoncept og en samlet kommunikationsstrategi mv. for det nye RED - Center mod æresrelaterede konflikter. Produkterne udvikles i samarbejde med art director Sascha Jespersen, illustrator Lukas Damgaard og det digitale bureau Dife, samt i tæt dialog med RED Safehouse og RED Rådgivning (tidl. Etnisk Ung).

Se RED Centers nye hjemmeside her.

Projektperiode: Juni 2018 - marts 2019
Opdragsgiver: RED - Center mod æresrelaterede konflikter
Kontaktperson: Bjarke Følner, Mia Kathrine Jensen og Nanna Windfeld.