Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub PenalhusI perioden 2015-2017 står Als Research bag afprøvningen af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus, som har til formål at forbedre børns faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolens 1.-7.klasse.

Klub Penalhus afprøves i Danmark med udgangspunkt i erfaringerne fra det britiske initiativ "The Letterbox Club", som har vist lovende resultater i forhold til at forbedre det faglige niveau i læsning og matematik blandt anbragte børn i Storbrittanien. Derfor ønsker Socialstyrelsen, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og TrygFondens Børneforskningscenter at afprøve konceptet her i Danmark.

I forbindelse med afprøvningen af metoden har Als Research sammensat et særdeles stærkt team af underleverandører, som består af:

De tilmeldte børn får tilsendt motiverende og skoleunderstøttende materialer i en række farvestrålende pakker, der udsendes hver måned i en periode på et halvt år. Samtidig kan børnene gå på videre opdagelse på initiativets hjemmeside, som kan ses her.

Målgruppen for afprøvningen er udsatte og anbragte børn samt andre børn, som vurderes at kunne have gavn af et "læse-boost". De første 75 børn modtog pakker fra Klub Penalhus i perioden august 2015 – februar 2016. I perioden august 2016 – december 2018 er det målsætningen at sende pakker ud til yderligere 325 børn, fordelt på kommuner over hele landet. De første kommuner har allerede meldt børn til, og i løbet af efteråret 2016 udbyder Socialstyrelsen endnu en ansøgningpulje, som interesserede kommuner opfordres til at søge.

Kommuner, der ønsker at vide mere om deltagelse i Klub Penalhus initiativet, er velkomne til at skrive til os på kontakt@klubpenalhus.dk

Projektperiode: juli 2015 - december 2018
Opdragsgiver: Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Kontaktpersoner: Bjarke Følner og Mia Kathrine Jensen.