Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub PenalhusI perioden 2015-2017 står Als Research bag afprøvningen af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus, som har til formål at forbedre udsatte og anbragte børns faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolens 1.-7.klasse.

Klub Penalhus afprøves i Danmark med udgangspunkt i erfaringerne fra det britiske initiativ "The Letterbox Club", som har vist lovende resultater i forhold til at forbedre det faglige niveau i læsning og matematik blandt anbragte børn i Storbrittanien. Derfor ønsker Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling at afprøve konceptet her i Danmark.

I forbindelse med afprøvningen af metoden har Als Research sammensat et særdeles stærkt team af underleverandører, som består af:

De tilmeldte børn får tilsendt motiverende og skoleunderstøttende materialer i en række farvestrålende pakker, der udsendes hver måned i en periode på et halvt år. Samtidig kan børnene gå på videre opdagelse på initiativets hjemmeside, som kan ses her.

De første 75 børn modtog pakker fra Klub Penalhus i perioden august 2015 – februar 2016. I perioden august 2016 – december 2018 er det målsætningen at sende pakker ud til yderligere 325 børn, fordelt på kommuner over hele landet. De første kommuner har allerede meldt børn til, og i løbet af efteråret 2016 udbyder Socialstyrelsen endnu en ansøgningpulje, som interesserede kommuner opfordres til at søge.

Kommuner, der ønsker at vide mere om deltagelse i Klub Penalhus initiativet, er velkomne til at skrive til os på kontakt@klubpenalhus.dk

Projektperiode: juli 2015 - december 2018
Opdragsgiver: Socialstyrelsen og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Kontaktpersoner: Bjarke Følner og Mia Kathrine Jensen.