Klub Kickstart

Frem til 2020 arbejder Als Research tæt sammen med Dansk Flygtningehjælp om udvikling og afprøvning af en ny indsats til at forbedre unge flygtninges faglige niveau i dansk og matematik.

Under navnet Klub Kickstart tager indsatsen afsæt i de positive erfaringer fra det britiske initiativ The Letterbox Club og vores egen Klub Penalhus, som sigter mod at forbedre det faglige niveau i læsning og matematik hos udsatte og anbragte børn. I Klub Kickstart tilpasses metoden for at tilgodese flygtningebørns særlige behov og udfordringer og afprøves blandt 445 flygtningebørn i alderen 6-16 år. Deltagerbørnene kommer dels fra landets modtageklasser, dels fra Dansk Flygtningehjælps Leg- og Læringsklubber.

I løbet af 2019 sendes farvestrålende og inspirerende pakker med spændende bøger, sjove matematikopgaver, skrive- og regneredskaber mv. hjem til de deltagende børn med henblik på at styrke deres dansk og matematikkundskaber. Børnene modtager én pakke om måneden i en periode på et halvt år.

Projektet er støttet af Egmont Fonden som led i fondens almennyttige strategi 2017-2021, som støtter indsatser, der styrker udsatte børn og unges læring og livsduelighed.  Als Researchs faste samarbejdspartner og kreative tryllekunstner Sascha Jespersen står bag projektets visuelle identitet og design.

Læs mere om de enkelte bogpakker på klubkickstart.dk

Se filmen om Daniel, der får pakker fra Klub Kickstart her.

Projektperiode: 2018-2019
Opdragsgiver: Egmont Fonden
KontaktpersonerBjarke Følner, Mia Kathrine Jensen og Nanna Windfeld