Kampagne mod menneskehandel

Menneskehandel til prostitution og tvangsarbejde er en kompleks og mangefacetteret problemstilling, som i Danmark har fået øget opmærksomhed de seneste år, men som den danske befolkning til stadighed har et ganske begrænset kendskab til. Derfor udførte Als Research i 2014 den landsdækkende kampagne Stop Menneskehandel på opdrag fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold af Center mod Menneskehandel (CMM) under Socialstyrelsen. Kampagnen blev gennemført i samarbejde med Art Director Sascha Jespersen.

Igennem personlige historier om ofre for menneskehandel, oplyste kampagnen om henholdsvis menneskehandel til prostitution og menneskehandel til tvangsarbejde, og de to spor blev forenet i en fælles visuel identitet med et sammenhængende tekstmæssigt univers. Kampagnen blev kickstartet otte gange i otte udvalgte byer med vandreudstilling og lokale fortalere på centrale pladser i hele landet og eksponeret via alt fra Facebook over performance events til fodboldkampe.

Stop menneskehandel – tag ansvar for dine medmennesker.

Se eksempler på kampagnens produkter her.

Projektperiode: marts 2014-december 2014
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold af Center mod Menneskehandel (CMM)
Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen & Bjarke Følner fra Als Research og Art Director Sascha Jespersen