Forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol

I perioden 2018-2020 gennemfører Als Research i samarbejde med VIA University College, UCC og Dansk Flygtningehjælp et storstilet projekt, der gennem kompetence- og materialeudvikling skal forebygge radikalisering og negativ social kontrol i dagtilbud, grundskolen, fritidstilbud og ungdomsuddannelser. Projektet gennemføres på vegne af Undervisningsministeriet. 

Projektet består af en kompetenceudvikling og udvikling af undervisningsmaterialer, der forankret i en omfattende kortlægning af eksisterende viden og best practice på området, skal opkvalificere i alt 700 fagprofessionelle over hele landet til at opbygge børn og unges modstandskraft mod radikalisering, ekstremisme og negativ social kontrol.

Projektets overordnede fokus er at skabe grundlag for en tidlig forebyggelse i form af opbyggende indsatser, som skal ruste alle børn og unge med demokratiske, kritiske og sociale kompetencer – herunder viden om deres rettigheder som borgere i et demokratisk samfund.

Læs pressemeddelelse fra VIA University College om projektet her.

Projektperiode: 2018-2020
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kontaktpersoner: Bjarke Følner, Tina Maria Newby og Mia Horup