Als Research satte fra august til oktober 2011 fokus på social kontrol og æresrelaterede konflikter i familier med minoritetsbaggrund. Det skete med den landsdækkende kampagne Dit Liv. Dine Muligheder, som vi udførte på opdrag fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Kampagnens overordnede målsætning var at reducere omfanget af æresrelaterede konflikter, at flere søger hjælp og støtte og at sætte en holdningsændring i gang blandt forældre og unge. Tilgangen var dialogbasseret, hvorfor unge, forældre og fagfolk via facebook, dialogmøder, flersprogede publikationer og den interaktive performance Bær Dit Ansigt, blev indbudt til reflektion og dialog om kampagnens omdrejningspunkter - rettigheder og muligheder for unge i Danmark.

Læs mere om baggrunden for kampagnen

 

Kampagnematerialer

Følg kampagnen på: www.facebook.com/muligheder

Forældreinvitationer til dialogmøder i: København, Odense, Aarhus, Aalborg

Booklet: Dit Liv. Dine Muligheder - Ung i to kulturer

Forældreguide til Ungdomsliv i Danmark: Dansk, Urdu, Somali, Tyrkisk, Arabisk

 

Menneskene bag kampagnen

Samarbejdspartnere: Public Communication A/S, Danner

Performere i Bær Dit Ansigt: Ali Sufi, Natalia Fogel, Jaff Aksengor, Afshin Firouzi, Essat Unal.

Ekspertgruppe: Psykolog Inge Loua, Leder af RED Anita Johnson, Konfliktmægler Farwha Nielsen

Kampagneansvarlige hos Als Research: Helle Rahbæk Asserhøj & Katrine Friis