Kampagne mod menneskehandel

Menneskehandel til prostitution og tvangsarbejde er en kompleks og mangefacetteret problemstilling, som i Danmark har fået øget opmærksomhed de seneste år, men som den danske befolkning til stadighed har et ganske begrænset kendskab til. Derfor udførte Als Research i 2014 den landsdækkende kampagne Stop Menneskehandel på opdrag fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold af Center mod Menneskehandel (CMM) under Socialstyrelsen.

Igennem personlige historier om ofre for menneskehandel, oplyste kampagnen om henholdsvis menneskehandel til prostitution og menneskehandel til tvangsarbejde, og de to spor blev forenet i en fælles visuel identitet med et sammenhængende tekstmæssigt univers. Kampagnen blev kickstartet otte gange i otte udvalgte byer med vandreudstilling og lokale fortalere på centrale pladser i hele landet og eksponeret via alt fra Facebook over performance events til fodboldkampe.

Stop menneskehandel – tag ansvar for dine medmennesker.

Projektperiode: marts 2014-december 2014
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold af Center mod Menneskehandel (CMM)
Projektmedarbejdere: Jacob Als Thomsen, Line Seidenfaden & Bjarke Følner fra Als Research og Art Director Sascha Jespersen