Evaluering af Verdensmålsakademiet

Frem til udgangen af 2020 evaluerer Als Research Verdensmålsakademiet. Akademiet drives af Verdens Bedste Nyheder og Dansk Ungdoms Fællesråd og er støttet af Tuborgfondet.

Verdensmålsakademiet har til formål at uddanne 75 unge i alderen 16-30 år i de 17 Verdensmål samt i konstruktiv journalistik. Indsatsen består dels af en mini-uddannelse i Verdensmålene og i konstruktiv journalistik og dels en oplysnings- og mobiliseringsindsats om Verdensmålene for danske unge. Formålet med akademiet er således at styrke unges engagement i at løfte Verdensmålene og gøre unge til forandringsagenter både lokalt og nationalt.

Evalueringen af Verdensmålsakademiet vil bl.a. basere sig på spørgeskemabesvarelser fra deltagerne på akademiet, også kaldet ambassadørerne, interviews med ambassadørerne, projektledere og modtagere af ambassadørernes formidlingsaktiviteter samt observationer ved undervisningen.

Projektperiode: Maj 2019 - december 2020
Opdragsgiver: Verdens Bedste Nyheder
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen