Evaluering af Tine Bryld Prisen

I efteråret og vinteren 2016 gennemførte Als Research en evaluering af Tine Bryld Prisen. Evalueringen blev gennemført for TrygFonden.

Tine Bryld Prisen er siden 2013 uddelt årligt til en person eller organisation, der har markeret sig med en særlig indsats for socialt udsatte eller marginaliserede mennesker eller grupper i Danmark.

Evalueringen af Tine Bryld Prisen havde til formål at afdække den effekt, som prisen har haft for prismodtagerne. Endvidere belyser evalueringen, om prisen har bidraget til at øge opmærksomheden på prismodtagerne og deres organisationer, om prisen har medvirket til at styrke organisations forankringsmuligheder, samt om prisen har bidraget til at øge opmærksomheden omkring de sociale områder, som prismodtagerne arbejder inden for.

Projektperiode: September 2016 - marts 2017
Opdragsgiver: TrygFonden
Kontaktperson: Mia Kathrine Jensen