Evaluering af projektet "På Bølgelængde – Tryghed for tosprogede børn”

Als Research ApS evaluerede projektet ”På bølgelængde – Tryghed for tosprogede børn”, der blev udført af Dansk Flygtningehjælp. Projektet omhandlede ”forældreuddannelse”, og bestod i afholdelsen af en række temadage for forældre og diverse faggrupper med kontakt til forældre med flygtningebaggrund. Projektet blev gennemført i samarbejde med Videnscenter for Tosprogethed og Interkulturalitet – UC2 og forældreorganisationen Skole og Samfund.

Projektperiode: Januar 2007 - Oktober 2007
Opdragsgiver: Dansk Flygtningehjælp - Integration
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen