Evaluering af To Trin til Beskæftigelse

Fra foråret 2019 frem til foråret 2023 står Als Research for en evaluering af indsatsen To Trin til Beskæftigelse.

To Trin til Beskæftigelse er en indsats, der har til formål at skabe varige jobs til kvinder med ikke-vestlig baggrund, som står langt fra arbejdsmarkedet og ikke har mulighed for at arbejde 37 timer om ugen.

Evalueringen tager primært udgangspunkt i en cost-effectiveness-analyse, hvor kommunens økonomiske gevinst beregnes. Evalueringen skal dermed belyse, hvorvidt indsatsen kan være en fordelagtig social investering for andre kommuner, og derved om To Trin til Beskæftigelse er en bæredygtig indsats.

Som et supplement til denne økonomisk beregning indeholder evalueringen en effektmåling af deltagernes arbejdsmarkedsparathed og en række supplerende interviews, som skal belyse de afledte effekter, der ikke umiddelbart fremgår af den økonomiske beregning.

Projektperiode: april 2019 - marts 2023
Opdragsgiver: To Trin til Beskæftigelse
Kontaktpersoner: Laura Marie Kalmark og Jacob Als Thomsen