Evaluering af ordblindevenlig didaktik og coaching

I perioden august 2018 – maj 2020 gennemførte Als Research en evaluering af projektet ”Ordblindevenlig didaktik og coaching”, som sigtede mod at øge mulighederne for læringsudbytte og skriftsproglig handlekompetence hos elever med ordblindhed i almenundervisningen på 3.-9. klassetrin i Solrød og Fredensborg kommuner.

Projektet havde fokus på at kvalificere læsevejlederes viden om, hvordan undervisningen kan organiseres og tilrettelægges blandt andet med inddragelse af læse-skrive-teknologi (LST), så elever med ordblindhed får øgede muligheder for læring i almenundervisningen.

Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem HUSET Jandorf, Inga Thorup Thomsen, Minna Bruun, Københavns Professionshøjskole, Solrød Kommune og Fredensborg Kommune. Evalueringen blev gennemført på vegne af de to deltagende kommuner.

Evalueringsrapporten kan downloades her.

Projektperiode: august 2018 - maj 2020
Opdragsgiver: Solrød kommune og Fredensborg kommune
Kontaktpersoner: Mia Kathrine Jensen og Bjarke Følner