Evaluering af Ny Fremtid

Siden 2013 har Lehmann+Brun forestået projekt Ny Fremtid, som har til formål at få kriminelle og kriminalitetstruede unge ml. 18 og 30 år til at bryde med deres kriminelle miljø og i stedet nærme sig uddannelses- og arbejdsmarkedet, for på sigt at blive en del heraf.

De unge projektdeltagere er blandt andet karakteriseret ved at have tilknytning til radikaliserede ungdomsgrupperinger og ved en historik præget af kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. De unge kommer fra Fredensborg kommune, Hørsholm kommune og Lyngby kommune, og de fleste har minoritetsetnisk baggrund.

I perioden januar - august 2017 gennemførte Als Research en evaluering af projektet med henblik på at belyse projektets effekter i relation til de enkelte deltagere, samt de metoder og pædagogiske teknikker, der indgår i projektet. Ligeledes bidrager evalueringen med anbefalinger til, hvordan projektets metoder vil kunne udvikles og eventuelt udbredes til andre kommuner og politikredse.

Læs executive summary af rapporten her.

Læs den fulde evalueringsrapport her.

Projektperiode: Januar – august 2017
Opdragsgiver: Lehmann+Brun
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen og Bjarke Følner