Evaluering af Mind Your Own Business Akademi

Mind Your Own Business har etableret et Akademi, som skal støtte projektdeltagerne i deres fortsatte arbejde og i videreudviklingen af deres mikrovirksomheder. På Akademiet får drengene erhvervsfaglig og organisatorisk rådgivning, og derudover tilbydes drengene individuel karriererelateret rådgivning. Formålet med Akademiet er at fortsætte den personlige og faglige udvikling, som er blevet sat i gang hos de mange drenge, der har deltaget i et Mind Your Own Business forløb siden projektets start i 2010.

Als Research evaluerede Akademiet både med fokus på effekten af programmet, og hvordan akademiet virker og udvikler sig. Gennem interviews og deltagerobservationer tog både effektevalueringen og procesevalueringselementerne udgangspunkt i den kvalitative metode.

Projektperiode: januar 2017 – december 2018