Evaluering af projektet Miljøformidlere i partnerskaber i Haraldsgadekvarteret (Miljøformidlerprojektet)

Als Research ApS evaluerede projekt "Miljøformidlere i partnerskaber i Haraldsgadekvarteret (Miljøformidlerprojektet)", der blev udført af Center for Miljø ved Københavns Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning i samarbejde med Fellov Consult ApS. Projektets sigte var, at formidle viden om miljø til beboerne i boligafdelinger i Haraldsgadekvarteret på ydre Nørrebro i København samt i den forbindelse at styrke og bidrage til et velfungerende byområde med beboere med stærke bo-kompetencer i forhold til bl.a. miljø, indeklima og beboerdemokrati.

Projektet ansatte to kvinder med anden etnisk baggrund som miljøformidlere, der indgik i et samarbejde med de pågældende boligafdelingers ejendomsfunktionærer/driftspersonale. Evalueringen bestod af en førmåling i form af registerdata, en spørgeskemaundersøgelse og en kvalitativ interviewundersøgelse samt en tilsvarende slutevaluering med analyse og opsamling af effekter og forandringer, som følge af projektet.

Projektperiode: Januar 2008 - august 2009
Opdragsgiver: Københavns Kommune – Center for Miljø, Miljø- og Teknikforvaltningen
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen