Evaluering af medborgerskabsuddannelse på Guldberg Skole

Als Research ApS har evalueret projekt ”Medborgerskabsuddannelse på Guldberg Skole”, der var et samarbejde mellem Institut for Menneskerettigheder og Guldberg Skole.

Formålet med projektet var at gøre op med de uheldige ”modborgerskabstendenser”, der belastede skolen. Projektet gik ud på, at udvikle og gennemføre en medborgerskabsuddannelse. Uddannelsen sigte var, at medborgerskabskompetencer skulle blive en integreret del af alle undervisningsforløb på skolen. Evalueringen undersøgte til dels de involverede lærere og elevers konkrete erfaringer med projektets aktiviteter og materialer, og bidrog til dels med at identificere problemstillinger i forhold til en eventuel senere udvidelse af projektet til hele folkeskolen.

Projektperiode: August 2006 - juni 2007
Opdragsgiver: Integrationsministeriet
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen