Evaluering af Københavns Kommunes områdefornyelser

Als Research gennemførte fra december 2016 til august 2017 en evaluering af Københavns Kommunes områdefornyelser.

Områdefornyelser er en af de indsatser som gennemføres af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune med det formål at sikre, at udsatte byområder i København løftes ind i en positiv udvikling og derved skabe lige muligheder for alle københavnere. I områdefornyelser anvendes fem forskellige tilgange; områdetilgangen, samskabelse, empowerment, lokal organisering samt lokal tilstedeværelse. Områdefornyelserne skal samtidig medvirke til indfrielse af ni mål, som udspringer af den overordnede, bydækkende vision for København. Det er bl.a. mål om øget ophold og bevægelse i byen samt at udsatte byområder er trygge at bo og færdes i.

Als Research anlagde som evaluator dels et effektperspektiv med fokus på områdefornyelsestilgangenes værdiskabelse i henhold til de ni mål, samt et praksisperspektiv der skulle afdække læringserfaringer og potentialer ved de fem forskellige tilgange til arbejdet med områdefornyelse. Derudover udviklede Als Research et generisk evalueringskoncept, som belyste de fem tilganges værdiskabelse og kan anvendes af områdefornyelserne fremadrettet.

Projektperiode: december 2016 - august 2017
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen.