Evaluering af jobguideordning på Lærdansk i Sønderborg

Als Research evaluerede Lærdansk Sønderborgs forsøg med at etablere en jobguideordning for Lærdansks kursister, med det formål at få flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet og styrke fastholdelse af job trods sproglige og kulturelle barrierer. Projektet var 2-årigt og vi målte blandt andet de deltagende kursisters viden om, og erfaring med, det danske arbejdsmarked - både før og efter deltagelsen i projektet. Evalueringen baserede sig på både kvalitative og kvantitative metoder og indeholder indsamlingen af de best practice-erfaringer, som projektet havde til formål at generere.

Projektperiode: Oktober 2009 – oktober 2011
Opdragsgiver: Lærdansk Sønderborg
Kontaktpersoner: Jacob Als Thomsen