Fra udenforskab til indenforskab

Fra oktober 2019 til december 2021 evaluerer Als Research partnerskabet "Fra udenforskab til indenforskab - deltagelse i positive børnefællesskaber" på vegne af Børns Vilkår og TrygFonden. Partnerskabet løber i første omgang fra 2019-2021 med mulighed for forlængelse i perioden 2022-2023.

Evalueringen er en kombineret proces- og virkningsevaluering som omfatter programmets fire indsatsområder: a) kapacitets- og kvalitetsudvikling af BørneTelefonen, b) opsøgende aktiviteter, c) tematiserede indsatser og d) vidensgenerering.

Formålet med evalueringen er dels at give løbende viden om og feedback til udviklingen af partnerskabets aktiviteter samt dels at belyse målopfyldelsen i partnerskabet. Evalueringen er baseret på en bred vifte af forskellige datakilder, herunder data fra Børns Vilkår, interview, deltagerobservationer, surveys og desk study af relevante materialer.

Projektperiode: Oktober 2019 - december 2021, samt evt. forlængelse i 2022-2023
Opdragsgiver: Børns Vilkår og TrygFonden
Kontaktpersoner: Bjarke Følner og Mia Kathrine Jensen